Skip to main content

Selebrasyon jounen entènasyonal lang matènèl, Duke University, 21 fevriye 2023

digital media

2023

Nan non Duke University, n ap salye kouraj tout pèp k ap batay pou defann lang yo, espesyalman pèp ki pa gen chans pou yo aprann nan lang yo dòmi leve ak li a. Li enpòtan pou tout moun jwenn sèvis nan lang yo konprann pi byen an. Lang yon pèp se premye zouti li gen pou li kapab konprann reyalite l, transfòme reyalite l epi kite mak fabrik li nan mond lan. Envite: Dr. Carole Berotte Joseph Òganizatè pwogram nan: Jacques Pierre

Duke Scholars

Cited Collaborators

  • Jacques Pierre
 

Cited Collaborators

  • Jacques Pierre