Skip to main content

Haitian music

2020

Thanks to these four Haitian artists for sharing their fantastic songs with Duke University and the Haitian community at the triangle (Durham, Raleigh, Greensboro). We will always remember these moments. Jacques Pierre (co-director, Haiti Lab), in his efforts to promote Haitian culture and Kreyòl language at Duke University and within Academia in the United States, has coordinated all these events. Pierre has been planning to bring more Haitian artists to Duke University to share their music, their passion, their love, and their dream for Ayiti. Mèsi pou tout kat atis sa yo ki te pataje bèl mizik pa yo ak Duke University ansanm ak kominote ayisyen an k ap viv nan triyang lan (Durham, Raleigh, Greensboro). Nou p ap janm bliye moman sa yo. Pwòf Pierre, nan jefò l ap fè pou fè powomosyon kilti ayisyen an ansanm ak lang kreyòl la nan Duke University ak nan mond akademik Etazini an, te kowòdone tout aktivite sa yo. Pierre ap planifye pou li envite lòt atis ayisyen nan Duke University pou yo vin pataje mizik yo, pasyon yo, lanmou yo ak rèv yo gen pou Ayiti. MIZIK NOU SE BOULPIK NOU!

Event

Reliving the Memorable Haitian Concerts at Duke: Manno 2016, Tinès 2017, BélO 2018, Beethova 2019

Venue

Duke University
 

Event

Reliving the Memorable Haitian Concerts at Duke: Manno 2016, Tinès 2017, BélO 2018, Beethova 2019

Venue

Duke University