South African Medical Journal = Suid Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde