Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, WP núm