Skip to main content

Human-Like Time-Compressed Forward Replay of Video Episodes in Macaque Monkeys

Publication ,  Journal Article
Zuo, S; Wang, L; Shin, J; Cai, Y; Lee, SW; Appiah, K; Zhou, Y-D; Kwok, SC
Published in: SSRN Electronic Journal

Duke Scholars

Published In

SSRN Electronic Journal

DOI

EISSN

1556-5068

Publisher

Elsevier BV
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Zuo, S., Wang, L., Shin, J., Cai, Y., Lee, S. W., Appiah, K., … Kwok, S. C. (n.d.). Human-Like Time-Compressed Forward Replay of Video Episodes in Macaque Monkeys (Accepted). SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3438378
Zuo, Shuzhen, Lei Wang, Junghan Shin, Yudian Cai, Sang Wan Lee, Kofi Appiah, Yong-di Zhou, and Sze Chai Kwok. “Human-Like Time-Compressed Forward Replay of Video Episodes in Macaque Monkeys (Accepted).” SSRN Electronic Journal, n.d. https://doi.org/10.2139/ssrn.3438378.
Zuo S, Wang L, Shin J, Cai Y, Lee SW, Appiah K, et al. Human-Like Time-Compressed Forward Replay of Video Episodes in Macaque Monkeys (Accepted). SSRN Electronic Journal.
Zuo, Shuzhen, et al. “Human-Like Time-Compressed Forward Replay of Video Episodes in Macaque Monkeys (Accepted).” SSRN Electronic Journal, Elsevier BV. Crossref, doi:10.2139/ssrn.3438378.
Zuo S, Wang L, Shin J, Cai Y, Lee SW, Appiah K, Zhou Y-D, Kwok SC. Human-Like Time-Compressed Forward Replay of Video Episodes in Macaque Monkeys (Accepted). SSRN Electronic Journal. Elsevier BV;

Published In

SSRN Electronic Journal

DOI

EISSN

1556-5068

Publisher

Elsevier BV