Skip to main content

Efficiently mining frequent closed partial orders

Publication ,  Conference
Pei, J; Liu, J; Wang, H; Wang, K; Yu, PS; Wang, J
Published in: Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05)
2005

Duke Scholars

Published In

Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05)

Publication Date

2005

Start / End Page

4 / pp

Location

IEEE
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Pei, J., Liu, J., Wang, H., Wang, K., Yu, P. S., & Wang, J. (2005). Efficiently mining frequent closed partial orders. In Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05) (pp. 4-pp). IEEE.
Pei, Jian, Jian Liu, Haixun Wang, Ke Wang, Philip S. Yu, and Jianyong Wang. “Efficiently mining frequent closed partial orders.” In Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05), 4-pp, 2005.
Pei J, Liu J, Wang H, Wang K, Yu PS, Wang J. Efficiently mining frequent closed partial orders. In: Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05). 2005. p. 4-pp.
Pei, Jian, et al. “Efficiently mining frequent closed partial orders.” Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05), 2005, pp. 4-pp.
Pei J, Liu J, Wang H, Wang K, Yu PS, Wang J. Efficiently mining frequent closed partial orders. Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05). 2005. p. 4-pp.

Published In

Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05)

Publication Date

2005

Start / End Page

4 / pp

Location

IEEE