Skip to main content

Online analytical processing stream data: Is it feasible?

Publication ,  Conference
Chen, Y; Dong, G; Han, J; Pei, J; Wah, BW; Wang, J
Published in: DMKD
2002

Duke Scholars

Published In

DMKD

Publication Date

2002
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Chen, Y., Dong, G., Han, J., Pei, J., Wah, B. W., & Wang, J. (2002). Online analytical processing stream data: Is it feasible? In DMKD.
Chen, Yixin, Guozhu Dong, Jiawei Han, Jian Pei, Benjamin W. Wah, and Jianyong Wang. “Online analytical processing stream data: Is it feasible?” In DMKD, 2002.
Chen Y, Dong G, Han J, Pei J, Wah BW, Wang J. Online analytical processing stream data: Is it feasible? In: DMKD. 2002.
Chen, Yixin, et al. “Online analytical processing stream data: Is it feasible?DMKD, 2002.
Chen Y, Dong G, Han J, Pei J, Wah BW, Wang J. Online analytical processing stream data: Is it feasible? DMKD. 2002.

Published In

DMKD

Publication Date

2002