Skip to main content

Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs

Publication ,  Journal Article
Lei, M; Chu, L; Wang, Z; Pei, J; He, C; Zhang, X; Fang, B
Published in: World Wide Web
2020

Duke Scholars

Published In

World Wide Web

Publication Date

2020

Volume

23

Start / End Page

103 / 130

Publisher

Springer US

Related Subject Headings

  • Information Systems
  • 46 Information and computing sciences
  • 0806 Information Systems
  • 0805 Distributed Computing
  • 0804 Data Format
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Lei, M., Chu, L., Wang, Z., Pei, J., He, C., Zhang, X., & Fang, B. (2020). Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs. World Wide Web, 23, 103–130.
Lei, Mingtao, Lingyang Chu, Zhefeng Wang, Jian Pei, Caifeng He, Xi Zhang, and Binxing Fang. “Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs.” World Wide Web 23 (2020): 103–30.
Lei M, Chu L, Wang Z, Pei J, He C, Zhang X, et al. Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs. World Wide Web. 2020;23:103–30.
Lei, Mingtao, et al. “Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs.” World Wide Web, vol. 23, Springer US, 2020, pp. 103–30.
Lei M, Chu L, Wang Z, Pei J, He C, Zhang X, Fang B. Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs. World Wide Web. Springer US; 2020;23:103–130.

Published In

World Wide Web

Publication Date

2020

Volume

23

Start / End Page

103 / 130

Publisher

Springer US

Related Subject Headings

  • Information Systems
  • 46 Information and computing sciences
  • 0806 Information Systems
  • 0805 Distributed Computing
  • 0804 Data Format