Skip to main content

A graph representation of semi-structured data for web question answering

Publication ,  Journal Article
Zhang, X; Shou, L; Pei, J; Gong, M; Wen, L; Jiang, D
Published in: arXiv preprint arXiv:2010.06801
2020

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:2010.06801

Publication Date

2020
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Zhang, X., Shou, L., Pei, J., Gong, M., Wen, L., & Jiang, D. (2020). A graph representation of semi-structured data for web question answering. ArXiv Preprint ArXiv:2010.06801.
Zhang, Xingyao, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Lijie Wen, and Daxin Jiang. “A graph representation of semi-structured data for web question answering.” ArXiv Preprint ArXiv:2010.06801, 2020.
Zhang X, Shou L, Pei J, Gong M, Wen L, Jiang D. A graph representation of semi-structured data for web question answering. arXiv preprint arXiv:201006801. 2020;
Zhang, Xingyao, et al. “A graph representation of semi-structured data for web question answering.” ArXiv Preprint ArXiv:2010.06801, 2020.
Zhang X, Shou L, Pei J, Gong M, Wen L, Jiang D. A graph representation of semi-structured data for web question answering. arXiv preprint arXiv:201006801. 2020;

Published In

arXiv preprint arXiv:2010.06801

Publication Date

2020