Skip to main content

Improving fairness for data valuation in federated learning

Publication ,  Journal Article
Fan, Z; Fang, H; Zhou, Z; Pei, J; Friedlander, MP; Liu, C; Zhang, Y
Published in: arXiv preprint arXiv:2109.09046
2021

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:2109.09046

Publication Date

2021
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Fan, Z., Fang, H., Zhou, Z., Pei, J., Friedlander, M. P., Liu, C., & Zhang, Y. (2021). Improving fairness for data valuation in federated learning. ArXiv Preprint ArXiv:2109.09046.
Fan, Zhenan, Huang Fang, Zirui Zhou, Jian Pei, Michael P. Friedlander, Changxin Liu, and Yong Zhang. “Improving fairness for data valuation in federated learning.” ArXiv Preprint ArXiv:2109.09046, 2021.
Fan Z, Fang H, Zhou Z, Pei J, Friedlander MP, Liu C, et al. Improving fairness for data valuation in federated learning. arXiv preprint arXiv:210909046. 2021;
Fan, Zhenan, et al. “Improving fairness for data valuation in federated learning.” ArXiv Preprint ArXiv:2109.09046, 2021.
Fan Z, Fang H, Zhou Z, Pei J, Friedlander MP, Liu C, Zhang Y. Improving fairness for data valuation in federated learning. arXiv preprint arXiv:210909046. 2021;

Published In

arXiv preprint arXiv:2109.09046

Publication Date

2021