Skip to main content

Multi-level Contrastive Learning for Cross-lingual Spoken Language Understanding

Publication ,  Journal Article
Liang, S; Shou, L; Pei, J; Gong, M; Zuo, W; Zuo, X; Jiang, D
Published in: arXiv preprint arXiv:2205.03656
2022

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:2205.03656

Publication Date

2022
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Liang, S., Shou, L., Pei, J., Gong, M., Zuo, W., Zuo, X., & Jiang, D. (2022). Multi-level Contrastive Learning for Cross-lingual Spoken Language Understanding. ArXiv Preprint ArXiv:2205.03656.
Liang, Shining, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Wanli Zuo, Xianglin Zuo, and Daxin Jiang. “Multi-level Contrastive Learning for Cross-lingual Spoken Language Understanding.” ArXiv Preprint ArXiv:2205.03656, 2022.
Liang S, Shou L, Pei J, Gong M, Zuo W, Zuo X, et al. Multi-level Contrastive Learning for Cross-lingual Spoken Language Understanding. arXiv preprint arXiv:220503656. 2022;
Liang, Shining, et al. “Multi-level Contrastive Learning for Cross-lingual Spoken Language Understanding.” ArXiv Preprint ArXiv:2205.03656, 2022.
Liang S, Shou L, Pei J, Gong M, Zuo W, Zuo X, Jiang D. Multi-level Contrastive Learning for Cross-lingual Spoken Language Understanding. arXiv preprint arXiv:220503656. 2022;

Published In

arXiv preprint arXiv:2205.03656

Publication Date

2022