Skip to main content
bioRxiv

Mixed selectivity coding of content-temporal detail by dorsomedial posterior parietal neurons

Publication ,  Preprint
Wang, L; Zhou, X; Zeng, F; Cao, M; Zuo, S; Yang, J; Kusunoki, M; Wang, H; Zhou, Y-D; Chen, A; Kwok, SC
2022

Duke Scholars

Altmetric Attention Stats
Dimensions Citation Stats

DOI

Publication Date

2022
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Wang, L., Zhou, X., Zeng, F., Cao, M., Zuo, S., Yang, J., … Kwok, S. C. (2022). Mixed selectivity coding of content-temporal detail by dorsomedial posterior parietal neurons. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2022.07.16.500237
Wang, Lei, Xufeng Zhou, Fu Zeng, Mingfeng Cao, Shuzhen Zuo, Jie Yang, Makoto Kusunoki, et al. “Mixed selectivity coding of content-temporal detail by dorsomedial posterior parietal neurons.” BioRxiv, 2022. https://doi.org/10.1101/2022.07.16.500237.
Wang L, Zhou X, Zeng F, Cao M, Zuo S, Yang J, et al. Mixed selectivity coding of content-temporal detail by dorsomedial posterior parietal neurons. bioRxiv. 2022.
Wang, Lei, et al. “Mixed selectivity coding of content-temporal detail by dorsomedial posterior parietal neurons.” BioRxiv, 2022. Epmc, doi:10.1101/2022.07.16.500237.
Wang L, Zhou X, Zeng F, Cao M, Zuo S, Yang J, Kusunoki M, Wang H, Zhou Y-D, Chen A, Kwok SC. Mixed selectivity coding of content-temporal detail by dorsomedial posterior parietal neurons. bioRxiv. 2022.

DOI

Publication Date

2022