Skip to main content
bioRxiv

Morphine analgesia and μ opioid receptor signaling require programed death protein 1

Publication ,  Preprint
Wang, Z; Jiang, C; He, Q; Matsuda, M; Han, Q; Wang, K; Bang, S; Ji, R-R
2019

Duke Scholars

Altmetric Attention Stats
Dimensions Citation Stats

DOI

Publication Date

2019
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Wang, Z., Jiang, C., He, Q., Matsuda, M., Han, Q., Wang, K., … Ji, R.-R. (2019). Morphine analgesia and μ opioid receptor signaling require programed death protein 1. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/580506
Wang, Zilong, Changyu Jiang, Qianru He, Megumi Matsuda, Qingjian Han, Kaiyuan Wang, Sangsu Bang, and Ru-Rong Ji. “Morphine analgesia and μ opioid receptor signaling require programed death protein 1.” BioRxiv, 2019. https://doi.org/10.1101/580506.
Wang Z, Jiang C, He Q, Matsuda M, Han Q, Wang K, et al. Morphine analgesia and μ opioid receptor signaling require programed death protein 1. bioRxiv. 2019.
Wang, Zilong, et al. “Morphine analgesia and μ opioid receptor signaling require programed death protein 1.” BioRxiv, 2019. Epmc, doi:10.1101/580506.
Wang Z, Jiang C, He Q, Matsuda M, Han Q, Wang K, Bang S, Ji R-R. Morphine analgesia and μ opioid receptor signaling require programed death protein 1. bioRxiv. 2019.

DOI

Publication Date

2019